Close
Warsztaty budowania kolekcji

Zakres materiału

Szczegółowe omówienie procesu przygotowania kolekcji na realnych przykładach z branży. Wprowadzenie podstawowych pojęć i nazewnictwa niezbędnego do pracy nad planem kolekcji.

Plan asortymentowy – omówienie założeń niezbędnych do przygotowania planu kolekcji. Każdy z uczestników tworzy plan asortymentowy marki objaśniany podczas zajęć. 

Polityka cenowa –wytłumaczenie składowych polityki cenowej. Przedstawienie  zakresu cen i poziomu marży w poszczególnych grupach asortymentowych. Opracowanie cen sprzedaży oraz kalkulacja cen zakupu. Każdy z uczestników przygotowuje politykę cenową w oparciu o stworzony plan asortymentowy.

Plan sprzedaży – objaśnienie składowych planu sprzedaży. Przedstawienie planu sprzedaży na przykładach z branży. 

Każdy z uczestników tworzy roczny plan sprzedaży w oparciu o plan asortymentowy
i skalkulowaną politykę cenową.


Po szkoleniu otrzymasz wiedzę z zakresu:

– przygotowania planu asortymentowego

– opracowania polityki cenowej

– sporządzenia rocznego planu sprzedaży

 

Chcesz zapisać się na szkolenie?

Wyślij mi wiadomość, a ja skontaktuję się z Tobą!